Одржливост

the textile industry is the second largest polluter in the world Одржливост

Текстилната индустрија е втор најголем загадувач во светот. Таа ги користи ресурсите на вода најмногу од сите индустрии, а во текстилната индустрија, особено во масовното производство постојат нефер услови за работа за милиони луѓе.

carefully selected pieces of clothing Одржливост

Водени од сите овие факти, брендовите кои Kids Today ги продава се внимателно избрани да ја исполнуваат мисијата на брендот – квалитетна облека која одговара на детските потреби и детскиот темперамент, која во исто време е и направена на начин и од материјали кои не ја загрозуваат животната средина, а се производува во работилници и фабрики, кадешто вработените се платени соодветно и работат во услови дефинирано од Етичката Трговска Иницијатива (Еthical Trading Initiative).

carefully selected pieces of clothing Одржливост
made with great attention of details Одржливост

Она што е заедничко за сите брендови е тоа дека не работат со класична масовна продукција, колекциите нудат ограничен број на парчињa, но секое од нив е изработено со огромно внимание, рачно изработени детали и многу љубов.